Pożyczki Hipoteczne

pożyczki chwilówkiPodjęcie decyzji o zaciągnięciu długoterminowego zobowiązania finansowego jest bardzo odpowiedzialną czynnością. Na rynku usług finansowych dostępne są pożyczki hipoteczne oraz kredyty hipoteczne. Pożyczki hipoteczne bywają nieco droższe od kredytu, dlatego zwykle przeznaczane są na remonty mieszkań lub domów. Kredyty hipoteczne są najtańszym sposobem finansowania zakupu mieszkania lub domu, dlatego w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Cena oraz długi okres kredytowania pozwala podjąć decyzję, mając na względzie, że wiążemy się umową niemal na całe życie. Wspólną cechą pożyczki oraz kredytu hipotecznego jest rodzaj zabezpieczenia. W obydwu przypadkach zabezpieczeniem jest nieruchomość, na której bank dokonuje zabezpieczenia w postaci wpisu w księdze wieczystej.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać kredyt lub pożyczkę hipoteczną

Wnioskujący o pożyczkę hipoteczną musi spełniać kilka warunków wymaganych przez bank: posiadać zdolność kredytową, być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki oraz posiadać pozytywną historię kredytową w BIK. Należy również pamiętać, że Bank bierze pod uwagę wiek oraz stan cywilny wnioskodawcy. Ma to duże znaczenie biorąc pod uwagę długoterminowe zobowiązanie. Podobne wymagania dotyczą również kredytu hipotecznego, który obecnie jest najpowszechniejszym narzędziem umożliwiającym spełnienie marzenia o własnym mieszkaniu. W przypadku kredytu hipotecznego jego przeznaczenie jest ściśle związane z zakupem lub budową nieruchomości. W tym przypadku okres kredytowania może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.

Pożyczki hipoteczne a BIK

Planując w najbliższej przyszłości kredyt hipoteczny zadbaj o swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej BIK. Jeśli przytrafiło ci się spóźniać ze spłatą swoich zobowiązań bądź obsługiwałeś je z dużym opóźnieniem możesz być pewien, że bank przekazał stosowną informację do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK). Taki wpis może zaważyć na decyzji kredytowej banku.

Zdolność kredytowa, co to znaczy?

Bank weryfikuje wszystkie informacje dotyczące wnioskodawcy. Bada głównie historię kredytową pod kątem terminowej obsługi zobowiązań, rodzaj umowy o pracę oraz źródła dochodu. Analizuje również wszystkie miesięczne koszty utrzymania wnioskodawcy i osób będących na jego utrzymaniu. Na podstawie weryfikowanych informacji podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania lub odmowie jej udzielenia.