Pożyczki Hipoteczne

pożyczki chwilówkiPodjęcie decyzji o zaciągnięciu długoterminowego zobowiązania jest bardzo odpowiedzialną czynnością. Na rynku usług finansowych mamy do dyspozycji pożyczki oraz kredyty hipoteczne, z którymi wiążemy się zwykle na długie lata, często na całe życie. Ich wspólną cechą jest forma zabezpieczenia. W obydwu przypadkach zabezpieczeniem jest nieruchomość, na której bank dokonuje wpisu w księdze wieczystej. Pożyczkobiorca sam decyduje, na jaki cel przeznaczy pożyczkę hipoteczną. Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla każdej zainteresowanej produktem pełnoletniej osoby fizycznej.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać kredyt lub pożyczkę hipoteczną

Wnioskodawca musi spełniać kilka warunków wymaganych przez bank jak: mieć zdolność kredytową, być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki oraz posiadać pozytywną historię kredytową w bazie BIK. Należy pamiętać, że Bank bierze również pod uwagę wiek oraz stan cywilny wnioskodawcy. Ma to duże znaczenie biorąc pod uwagę długoterminowe zobowiązanie. Podobne wymagania dotyczą również kredytu hipotecznego, który obecnie jest najpowszechniejszym narzędziem umożliwiającym spełnienie marzenia o własnym mieszkaniu. W przypadku kredytu hipotecznego jego przeznaczenie jest ściśle związane z zakupem lub budową nieruchomości. W tym przypadku okres kredytowania może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.

BIK istotnym elementem w drodze po kredyt

Planując w najbliższej przyszłości kredyt hipoteczny zadbaj o swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej BIK. Jeśli przytrafiło ci się spóźniać ze spłatą swoich zobowiązań bądź obsługiwałeś je z dużym opóźnieniem możesz być pewien, że bank przekazał stosowną informację do bazy dłużników Biura Informacji Kredytowej (BIK). Taki wpis może zaważyć na decyzji kredytowej banku.

Zdolność kredytowa, co to znaczy?

Bank weryfikuje wszystkie informacje dotyczące wnioskodawcy głównie historię kredytową pod kątem terminowej obsługi zobowiązań, rodzaj umowy o pracę oraz źródła dochodu, wszystkie miesięczne koszty utrzymania wnioskodawcy i osób będących na jego utrzymaniu. Na podstawie uzyskanych i zweryfikowanych informacji podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania lub odmowie jej udzielenia.