Firmy pożyczkowe

pożyczki chwilówki

Od wielu lat na polskim rynku usług finansowych wiodą prym firmy pożyczkowe, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek przez internet. Oferowane produkty to zwykle pożyczki krótkoterminowe oraz popularne chwilówki. Rynek usług reprezentowany przez firmy pożyczkowe jest prawdopodobnie jednym z najprężniej rozwijających się obszarów związanych z usługami finansowymi online. Zapotrzebowanie na tego typu produkty wciąż rośnie i nie zapowiada się, aby to uległo zmianie w najbliższych latach. Firmy pożyczkowe znalazły podatny grunt dla swojego rozwoju ponieważ społeczeństwo stało się wygodne i coraz bardziej konsumpcyjne. Z pewnością konkurencja jest bardzo duża i nie przeszkadza to w pojawianiu się na rynku nowych graczy. Tworząca się zdrowa konkurencja wpływa na wzrost jakości oferowanych usług dla konsumentów. Elastyczność oferty oraz nowoczesne standardy obsługi powodują, że pozabankowe firmy pożyczkowe wybierane są jako jedyni dostawcy szybkich pożyczek oraz kilkudniowych chwilówek. Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe zestawienie kilku firm pożyczkowych.

Zestawienie ma charakter przykładowy w związku z tym zawiera niepełną listę pozabankowych firm pożyczkowych działających w Polsce. Zestawienie nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Aasa Polska S.A.

ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa
Telefon: 801 40 40 40 lub 22 4 600 300
E-mail: info@aasapolska.pl
Strona www: www.aasapolska.pl

Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Alegotówka

Primus Finance Sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
Telefon: 22 201 27 76
E-mail: kontakt@alegotowka.pl
Strona www: www.alegotowka.pl

Marka alegotowka.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.

Ekassa

Colorfull Management Ltd
Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
Telefon:48 22 873 85 86
E-mail: info@ekassa.com
Strona www: www.ekassa.com

Colorfull Management Ltd, z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych pod adresem Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1881841.

Szybka Gotówka

Telefon: 48 22 873 80 73
E-mail: info@szybkagotowka.pl
Strona www: www.szybkagotowka.pl

Tribution Consult Ltd., z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, adres: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1856750.

Łatwy kredyt

PolCredit Sp. z o.o.
ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199 Warszawa
Telefon: 22 228 21 03
E-mail: info@latwykredyt.pl
Strona www: www.latwykredyt.pl

Marka Latwykredyt.pl jest znakiem towarowym firmy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN.

netGotówka

Net Gotówka S.C. P. I M. Kater
ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa
Telefon:731 830 030
E-mail: kontakt@netgotowka.pl
Strona www: www.netgotowka.pl

Net Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610459. NIP: 7010355665, REGON: 146313326, kapitał zakładowy: 330.000,00 zł. Net Gotówka Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000295.

Zaliczka

Zaliczka Sp. z o.o.
Ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa
Telefon:22 206 21 49
E-mail: info@Zaliczka.pl
Strona www: www.zaliczka.pl

Pośrednik – Rebbie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul. Toruńska 52/81 03-226 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000630366, NIP 5223068380, REGON 365068328, o kapitale zakładowym 5000,00 zł.

Smart pożyczka

AVENTUS GROUP Spółka z o.o
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok
Telefon: 85 871 00 49
E-mail: info@smartpozyczka.pl
Strona www: www.smartpozyczka.pl

AVENTUS GROUP Spółka z odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych, o nr NIP 9662029390, REGON 200358089, adres: ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska).

Credit.pl

Nordecum Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 4/13, 00-131 Warszawa
Telefon: 222 092 558
E-mail: info@credit.pl
Strona www: www.credit.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł.

Ekspress Kasa

Ferratum Bank p.l.c
ST Business Centre 120 The Strand, Gzira, GZR 1027 Gzira, GZR 1027, Malta
Telefon: 71 716 22 22
E-mail: ekspreskasa@ekspreskasa.pl
Strona www: www.ekspreskasa.pl

Usługi świadczone są przez Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, na Malcie, o numerze rejestracyjnym C-56251.

Extraportfel

Creamfinance Poland Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 134, Warszawa 02-305
Telefon: 22 388 66 66
E-mail: info@extraportfel.pl
Strona www: www.extraportfel.pl

Extraportfel.pl należy do Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, będący ?Pośrednikiem?.

Wandoo

Wandoo Finance Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Telefon: 22 380 01 02
E-mail: info@wandoo.pl
Strona www: www.wandoo.pl

Właścicielem Serwisu jest WANDOO FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa 00-613; telefon 22 380 01 02, e-mail info@wandoo.pl, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000629774; NIP 5252670955; REGON 365046670; Kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 PLN, w całości opłacony.

VIVUS

Vivus Finance sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16c Budynek B4?, Warszawa (02-092)
Telefon: 221 221 227 lub 22 206 21 21
E-mail: kontakt@vivus.pl
Strona www: www.vivus.pl

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c Budynek B4, telefon 221 221 227. NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł.

MoneyMan

ID Finance Poland Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a lokal I/B 01-209 Warszawa
Telefon: 221-220-221
E-mail: kontakt@moneyman.pl
Strona www: www.moneyman.pl

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, II/A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

sLoan

Nordecum Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 4/13, 00-131 Warszawa
Telefon: 48 222 092 540
E-mail:bok@sloan.pl
Strona www: www.sloan.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:bok@sloan.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł.

Filarum

Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
Telefon: 222 66 80 80 ; 775 44 65 21
E-mail: info@filarum.pl ; przelew@filarum.pl
Strona www: www.filarum.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 66 80 80. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Kuki

Fincapital Sp. z o.o.
ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa
Telefon: 22 349 94 10
E-mail:info@kuki.pl
Strona www: www.kuki.pl

Fincapital Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653383, Kapitał zakładowy: 5.000 zł.

Polożyczka

SOLVEN Finance Spółka z o.o
al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin
Telefon: 222 302 302
E-mail: biuro@solven.pl
Strona www: www.polozyczka.pl

Podmiotem udzielającym pożyczek jest SOLVEN Finance spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-477), przy Al. Wojska Polskiego 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000610849; NIP 8522619866; REGON 364187350, kapitał zakładowy 5.000 000 złotych, wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o numerze RIP000174.